Productphoto_biofuelИмунната система е съвкупност от голям брой жлези, органи и произвежданите от тях клетки и белтъци. Основната им функция е разпознаването и неутрализирането на всички чужди за организма вещества (антигени), които могат да представляват заплаха за организма. С други думи казано, имунната защита действа на принципа предпазване на „своето” и унищожаване на „чуждото”. Особено важно за целта е разпознаването – прецизна функция, без която имунната система може да нападне собствените ни клетки. За щастие природата е измислила мъдър метод, чрез който да извърши това. Този метод е свързан с химическите маркери, наречени антигени, които всяка клетка съдържа. Тези антигени могат да се сравнят с лични документи. Ако имунната система „забележи” подозрителен субект (чужд антиген на вирус), тя първо „иска личните му документи”, за да се разбере въпросната клетка дали е собствена или „нашественик”.
Когато имунната система се поддържа в оптимални нива, честота на разболяване е по-ниска, и е по-малко вероятно да развием анормални клетки. Също така, когато се разболеем или имаме някакво физическо нараняване, здравата имунна система осигурява възможно най-бързо възстановяване. В някои по-сериозни случаи, например рак, силата на имунната система буквално може да определели разликата между живота и смъртта. Без здрава имунна система тялото и умът изпадат в състояние, което значително удължава времето за възстановяване на основните жизнени процеси.
Добър индикатор за състоянието на нашата имунна система е колко енергични и живи се чувстваме. Ако се почувствате отпаднал или слаб, то най-вероятно имунна Ви система е отслабнала. Ние интуитивно сме наясно с това и използваме изрази като :”паднали са ми батериите”, „нямам сили да гледам“. Силната имунна система, не само определя здравето на нашето тяло, но и психическото ни състояние. От основно значение за тялото и ума, е да се поддържа оптимално
здрава имунна система.

Категории: Без категория

Вашият коментар